To narzędzie umożliwia generowanie obrazów tła o precyzyjnych wymiarach w celu utworzenia PicMix o innych proporcjach niż domyślne.